top of page

Başvuru

Etkinliğin hedef kitlesini; Türkiye’de mimarlık ve içmimarlık bölümlerinde lisans ve lisansüstü öğrenim gören tasarım öğrencileri oluşturacaktır. Etkinliğin yaygın etkisini arttırabilmek amacıyla ülke genelindeki farklı illerdeki üniversitelerden öğrencilerin katılması hedeflenmektedir. Etkinliğe toplam 40 öğrenci katılabilecektir. Yüksek lisans öğrenci sayısı genel kontenjanın ¼ oranı ile sınırlı tutulmuştur. Etkinliğe, lisans düzeyinde ilgili bölümlerin 3. veya 4. sınıf öğrencileri ile lisansüstü düzeyinde mimarlık ve içmimarlık anabilim dallarından yüksek lisans öğrencilerinin başvurması beklenmektedir. Yaygın etkiyi artırmak için katılımcıların farklı üniversitelerden olmaları dikkate alınacaktır. Belirlenen kontenjandan daha fazla müracaat olması halinde etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başarı sıralamaları ve daha önceden TÜBİTAK destekli herhangi bir eğitime katılıp katılmama durumları esas; bu kıstaslarda da eşitlik olması durumunda etkinliğe başvuru zamanı dikkate alınacaktır. Etkinliğe asil olarak belirlenen öğrencilerin katılamama durumları göz önünde bulundurularak yedek listeler oluşturulacaktır. Bu süreçte katılımcı başvuruları proje web sayfası (https://www.barinmahalleri.com/) üzerinden başvuru formu aracılığıyla alınacaktır.

Eğitim etkinliğini tamamlayan katılımcılara, katılım belgesi verilecektir. 

BAŞVURU VE SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

1

Üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin 3. veya 4. sınıf lisans öğrencisi olmak ya da Mimarlık ve İç Mimarlık Anabilim dallarının birinde yüksek lisans öğrenimi görüyor olmak

2

TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak. ARBİS’ e kayıt olmak için tıklayınız. (Kayıt olma ve CV oluşturma rehberi için tıklayınız)

3

Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) lisans öğrencileri için 4 üzerinden en az 2,5; yüksek lisans öğrencileri için 4 üzerinden en az 3 olmak

4

Eğitimlerin çevrimiçi olması nedeniyle temel bilgisayar, bilgisayarla çizim, modelleme ve anlatım teknikleri ile dijital sunum teknikleri becerilerine sahip olmak

Eğitim etkinliğine toplam en fazla 40 öğrenci kabul edilecek olup, yüksek lisans öğrenci sayısı, genel kontenjanın 1/4 oranı ile sınırlıdır.

BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

  1. Öğrenci belgesi

  2. Not belgesi (Transkript)

  3. TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanından alınan özgeçmiş dosyası   

   (ARBİS - kayıt olma ve CV oluşturma rehberi için tıklayınız)

Önemli Not: Lütfen sisteme yüklenecek belgelerde isminizin yazılı olmasına özen gösteriniz

(Örn: AyşeGüzel_ÖğrenciBelgesi; AyşeGüzel_Foto vb.)

EĞİTİM ÜCRETİ

TÜBİTAK 2237 programı kapsamında ücretsizdir.

bottom of page