top of page

Eğitim programını indirmek için tıklayın.

25 EYLÜL 2023 - 1.GÜN

08.00-08.45

DERS ADI: İÇERİK BİLGİLENDİRMESİ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Açılış dersi ve etkinlik hakkında bilgi verilmesi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Etkinliğin amacı kapsamı konularında katılımcıların bilgilendirilmesi. Etkinlik programı ve ekibinin tanıtılması

09.00-09.45
Ders Saati 1

DERS ADI: AFET SONRASI ÇOCUK RUH SAĞLIĞINI KORUMA VE ÇOCUKLARLA ETKİLEŞİM

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF.DR. IŞIK GÖRKER

DERS KONUSU: Afetlerin çocuk ruh sağlığı üzerine etkileri ve çocuklarla iletişim

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Çocukların yaşanan afete karşı oluşturdukları tepkiler, yaşlarına, gelişimsel düzeylerine ve afetten önceki yaşam deneyimlerine göre değişkenlik, kaygı sürekliliği, ebeveynlerinin aşırı kaygılı olması, ebeveynlerinden ayrı olmaları ya da ebeveynlerinin kaybı, fiziksel yaralanmalar, ev ortamından ayrı olma ve yer değişimleri, uzun süreli yas tepkileri, travma sonrası stres bulguları, iyileşmede güvenlik duygusu, sakinleştirici bir çevre içinde olma, yeterli toplumsal destek, aradaki güçlü bağlar ve umut.

10.00-10.45
Ders Saati 1

DERS ADI: FİZYOTERAPİST GÖZÜYLE İYİLİK VE SAĞLIK İÇİN İHTİYAÇLAR –ÇOCUK MODÜLÜ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ.DR. HİLAL KEKLİCEK

DERS KONUSU: Barınma ihtiyaçlarının çocukluk çağına özel olarak şekillendirilmesi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Çocuklar minyatür yetişkinler değildir, barınma ihtiyaçlarının çocukluk dönemlerinde farklılık göstermesi, çocuklarda deprem sonrası psikolojik travmasına bağlı fiziksel yorgunluk ve ağrı, çocuklarda deprem sonrası fiziksel travmalara bağlı sorunlar, bebekli ve çocukluk dönemlerinde fiziksel becerilerin pekiştirilmesi ve fiziksel motor gelişimine uygun ortam ihtiyacı, özel gereksinim sahibi çocuklar ve engellilik hali barınma ihtiyaçları.

12.00-12.45
Ders Saati 1

DERS ADI: FİZYOTERAPİST GÖZÜYLE İYİLİK VE SAĞLIK İÇİN İHTİYAÇLAR –YETİŞKİN MODÜLÜ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: UZM. FİZT. BÜŞRA MEHDER

DERS KONUSU: Deprem nedeniyle bireylerin maruz kaldığı biyopsikososyal ve fiziksel travmalar, önceden geçirdikleri sağlık problemleri veya sağlık alışkanlıkları nedeniyle deprem sonrası barınma sırasında karşılanması gereken özel ihtiyaçları.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Depremzedelerin sağlıklarının iyileştirilmesi, fiziksel kapasitelerinin ve günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi için yapılması gereken hazırlıklar, barınma olanakları, bireylerin özel ihtiyaçları doğrultusunda barınmanın özelleştirilmesi ve bireyin fiziksel bağımsızlığına, iyilik haline katkı saplanması.

14.00-14.45
Ders Saati 1

DERS ADI: DEPREM SONRASI GECİCİ AFET YERLEŞKESİ ‘ÇADIRKENTLER’

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: İNŞ. MÜH. FATİH MEHMET SARICI (İBB AVRUPA YAKASI YOL BAKIM ve ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE MÜDÜR YRD.)

DERS KONUSU: Deprem sonrasında acil barınma ihtiyacının karşılanması için kurulan geçici toplu yerleşim alanlarının planlamasında yapılması gerekenler.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem sonrası geçici yerleşim alanları olarak çadırkent örnekleri üzerinden planlama ve kurulum uygulama aşamaları, yaşanan Kahramanmaraş Depremi sonrasında deneyimlenen uygulamalar ile süreç analizleri. 

15.00-15.45
Ders Saati 1

DERS ADI: AFET SONRASI GECİÇİ KONUT TASARIM İLKELERİ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF.DR. METE TAPAN

DERS KONUSU: Afet sonrası geçici konut tasarım kriteleri ve yapım ilkeleri.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Afet konut türleri, geciçi konut yapım ilkeleri, prefabrik yapı – yapı elemanı geliştirme, yapım sistemlerinin karşılaştırması ve olumlu-olumsuz etki analizi, saha koşulları, üretim, depolama, kurulum aşamalarında dikkat edilmesi gereken ilkeler.

16.00-16.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK

DERS KONUSU: Deprem odak noktası olacak şekilde afet sonrası acil ve geçici barınma gereksinimi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Acil ve geçici barınma hakkında teorik bilginin verilmesi, acil ve geçici barınmada nelere dikkat edilmesi gerektiğinin açıklanması, Türkiye’de ve Dünya’dan acil ve geçici barınma tasarım örneklerinin incelenmesi

26 EYLÜL 2023 - 2.GÜN 

09.00-09.45
Ders Saati 1

DERS ADI: MASTER MIMARLARIN AFET SONRASI KONUT ÖNERILERI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. GÜLAY USTA

DERS KONUSU: Afetler sonrasında barınma sorununa yönelik çağdaş yaklaşımların / örneklerin incelenmesi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Afetler sonrasında konut üretimi konusundaki yaklaşımlar, ünlü mimarların konut üretimine yönelik yaklaşımları, Alejandro Aravena, Toyo İto, Shigeru Ban, renzo Piano, SANAA gibi mimarların konutlarının incelenmesi.

10.00-10.45
Ders Saati 1

DERS ADI: KONUT TASARIMI VE ESNEKLİK

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU

DERS KONUSU: Konut ve tasarımda esneklik yaklaşımları

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Esneklik kavramı hakkında bilgi verilmesi. Tarihsel süreçte esnek tasarıma duyulan gereksinimlerin ifadesi. Konutta esneklik kavramının önemi, hangi durumlarda gerekli olduğunun ifade edilmesi. Konutta esneklik sağlamaya yönelik tasarım önerilerinin örnekler üzerinden aktarılması, incelenmesi ve uygulamaya yönelik verilerin tartışılması.

12.00-12.45
Ders Saati 1

DERS ADI: KONUT VE YAŞANABİLİRLİK

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE

DERS KONUSU: Konut iç mekân tasarımında yaşanabilirlik kavramı ve yaklaşımları

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Yaşanabilirlik kavramı hakkında bilgi verilerek yaşam, yaşam süresi, yaşam hakkı, yaşam biçimi, yaşam standardı, yaşam kalitesi gibi kavramlarla ilişkisinin anlatılması. Konutta yaşanabilirliği fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik açılardan irdeleyerek konuyla ilgili örneklerin incelenmesi ve uygulamaya yönelik verilerin tartışılması.

14.00-14.45
Ders Saati 1

DERS ADI: KAPSÜL YAPIM: TASARIM FİKRİNİ GELİŞTİRME VE GERÇEKLEŞTİRME

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. DİDEM BAŞ

DERS KONUSU: Tasarım fikir geliştirme aşamasından son ürüne yapım sürecinin adımlar halinde örneklendirilerek açıklanması.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Canlı-cansız kapsül yapı incelemesi, kapsül kavramı ve özgün tasarım fikri kurgulama, değişken kullanıcı profilleri ile işlev-zaman çizelgesi geliştirme, tasarım fikri ile yapısal öğelerin biçimlendirilmesi, modelleme ve üretime yönelik kataloglama.

15.00-15.45
Ders Saati 1

DERS ADI: BİYOMİMETİK TASARIM YAKLAŞIMI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DR. ÖĞR.  ÜYESİ ALİYE RAHŞAN KARABETÇA

DERS KONUSU: Doğadan esinlenerek tasarlanabilen strüktürler

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Biyomimetik tasarım ve doğa ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi.  Biyomimetik strüktürlerin tasarlanırken doğadan nasıl ilham alınması gerektiğini, dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ve tasarım sürecinin nasıl olması gerektiği üzerine bilgilendirme, var olan örneklerin incelenmesi ve tartışılması.

16.00-16.45
Ders Saati 1

DERS ADI: MİMARIN ÜTOPYALARI: KAYIP MÜŞTEREKLERİN PEŞİNDE

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DR. MİMAR CEM İLHAN

DERS KONUSU: Ritüeller, müşterekler ve onları barındıran mekanların peşinde olduğumuz 4 ütopya üzerine.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bugün mimar olarak bizlerin içinde faaliyet gösterdiği mekan tamamen kazanç aracına dönüşen bir mekandır. Bu mantıkla üretilmiş kent mekanının yarattığı sonuçları da vahimdir: Tam anlamıyla bir kopuş. Arkadaşından, eşinden, işinle ilgili bağlarından kopma. Topluluk olmanın verdiği hislerden, paylaşma hissinden, müşterek olandan dolayısı ile mekandan ve zamandan kopuş, yalnızlık hissine teslim oluş. Peki mimar hangi pozisyona çekilmiştir? Kısa bir ifadeyle, mesleki ile yabancılaşmış bir aktöre. O zaman soru şu olabilir: Başka bir yol mümkün mü? Mimarın bu kayıp bağları yeniden kuran bir rolü olabilir mi?

Bu bağların yeniden kurulabilmesi ancak ritüeller ve onları barındıran mekanlarla olabiliyor. (*) Ritüelden kasıt ille de sadece düğün, cenaze, taziye, anma gibi bildiğimiz anlamda ritüeller değil elbette. Buna insanları bir araya getiren her türlü faaliyeti katmak gerekiyor. Spor etkinlikleri, semt pazarında alışveriş, doğum günü kutlamaları, saklambaç oynamak, seminer toplantıları, birlikte yemek yemek gibi. Topluluk olmak, paylaşmak, zamana ve mekana yeniden bağlanmak, yalnızlık hissinden kurtulmak ancak böyle etkinlikler/ritüeller ile mümkün olabiliyor. Sorun böyle tanımlanınca Bir paydaş olarak mimarın- belki de unutulan- yeni misyonunun, ilişkileri kurduran, kolaylaştıran, görünür hale getiren bir aktör olmak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

27 EYLÜL 2023 - 3.GÜN 

09.00-09.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

10.00-10.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

11.00-11.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

12.00-12.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

14.00-14.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

15.00-15.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

16.00-16.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

17.00-17.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

28 EYLÜL 2023 - 4.GÜN

09.00-09.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

10.00-10.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

11.00-11.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

12.00-12.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

14.00-14.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

15.00-15.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

16.00-16.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

17.00-17.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerileri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların gruplara ayrılarak acil barınma veya geçici barınmaya yönelik mekân tasarım önerileri geliştirilmesi

29 EYLÜL 2023 - 5.GÜN

09.00-09.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM DEĞERLENDRİMESİ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN, DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİYE RAHŞAN KARABETÇA

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerilerinin tamamlanması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların bir araya gelerek acil barınma veya geçici barınmaya yönelik geliştirilen mekân tasarım önerilerini kritik ederek sonlandırması

10.00-10.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM DEĞERLENDRİMESİ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN, DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİYE RAHŞAN KARABETÇA

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerilerinin tamamlanması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların bir araya gelerek acil barınma veya geçici barınmaya yönelik geliştirilen mekân tasarım önerilerini kritik ederek sonlandırması

11.00-11.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM DEĞERLENDRİMESİ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN, DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİYE RAHŞAN KARABETÇA

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerilerinin tamamlanması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların bir araya gelerek acil barınma veya geçici barınmaya yönelik geliştirilen mekân tasarım önerilerini kritik ederek sonlandırması

12.00-12.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM DEĞERLENDRİMESİ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN, DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİYE RAHŞAN KARABETÇA

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerilerinin tamamlanması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların bir araya gelerek acil barınma veya geçici barınmaya yönelik geliştirilen mekân tasarım önerilerini kritik ederek sonlandırması

14.00-14.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM DEĞERLENDRİMESİ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN, DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİYE RAHŞAN KARABETÇA

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerilerinin tamamlanması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların bir araya gelerek acil barınma veya geçici barınmaya yönelik geliştirilen mekân tasarım önerilerini kritik ederek sonlandırması

15.00-15.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM DEĞERLENDRİMESİ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN, DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİYE RAHŞAN KARABETÇA

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerilerinin tamamlanması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların bir araya gelerek acil barınma veya geçici barınmaya yönelik geliştirilen mekân tasarım önerilerini kritik ederek sonlandırması

16.00-16.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM DEĞERLENDRİMESİ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN, DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİYE RAHŞAN KARABETÇA

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerilerinin tamamlanması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların bir araya gelerek acil barınma veya geçici barınmaya yönelik geliştirilen mekân tasarım önerilerini kritik ederek sonlandırması

17.00-17.45
Ders Saati 1

DERS ADI: ACİL BARINMA VE GEÇİCİ BARINMA TASARIM DEĞERLENDRİMESİ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK, PROF. DR. GÜLAY USTA, PROF. DR. DİDEM BAŞ, DOÇ. DR. ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU EKE, DOÇ. DR. ÖZGE İSLAMOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ D. FERHAN YALÇIN, DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİYE RAHŞAN KARABETÇA

DERS KONUSU: Deprem sonrası acil barınma ve geçici barınma mekân tasarım önerilerinin tamamlanması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmenler ve katılımcıların bir araya gelerek acil barınma veya geçici barınmaya yönelik geliştirilen mekân tasarım önerilerini kritik ederek sonlandırması

bottom of page